PROIZVODI ZA PREŽIVARE

Nuscience u Srbiji nudi proizvode za svinje. Nudimo premikse za prasad , krmače i tovljenike.

Nutriplus telad 2-4%


Proizvod NUTRIPLUS TELAD 2-4% je namenjen za ishranu teladi do 250kg telesne mase. Proizvod NUTRIPLUS TELAD 2-4% proizveden je po principima HACCP bezbednosti i QMS.
Nastaje u najmodernijoj tehnologiji primenom znanja i iskusva, istraživackog i razvojnog potencijala kompanije Nuscience PI. Upotreba najkvalitetnijih sirovina i vrhunskih receptura omogućuje optimalnu strukturu proizvoda identičnu u svakom miligramu.

Savet više

Davati STARTER od 4. dana života sa krupnije samlevenim žitaricama zbog razvoja buraga
Telad hraniti po volji
Omogućiti stalni pristup svežoj vodi
Obezbediti optimalnu temperaturu u objektu
Nakon sedam dana može se početi sa davanjem manjih količina sena sa napomenom da je znatno bolje početi sa senom nakon 4 do 5 nedelja starosti, ali u tom slučaju smeša mora biti krupno mlevena.

Nutriplus junad 2-4%


Proizvod NUTRIPLUS JUNAD 2-4% je namenjen za ishranu junadi koji se koristi za junad od 250 kg telesne mase. Proizvod NUTRIPLUS JUNAD 2-4% proizveden je po principima HACCP bezbednosti i QMS. Nastaje u najmodernijoj tehnologiji primenom znanja i iskustva, istraživačkog i razvojnog potencijala kompanije Nuscience PI. Upotreba najkvalitetnijih sirovina i vrhunskih receptura omogućuje optimalnu strukturu proizvoda identičnu u svakom miligramu.
Premix za telad se koristi do 250 kg. Zatim se prelazi na premix za junad.

Savet više

Ukoliko idete na vrhunske rezultate, koristite jednu (kvalitetnu) smešu tokom celog tova. Na taj način ćete uštedeti hranu i ubrzati tov.
Junad hranite po volji.
Omogućite stalni pristup svežoj vodi.
Potrebno je uvek davati kvalitetan kabasti deo obroka.

Nutriplus L krave muzare 2-4%

 

Proizvod NUTRIPLUS L KRAVE MUZARE 2-4% je namenjen za ishranu krava muzara, za mlečnost do 20l. Proizvod NUTRIPLUS L KRAVE MUZARE 2-4% proizveden je po principima HACCP bezbednosti i QMS. Nastaje u najmodernijoj tehnologiji primenom znanja i iskustva, istraživačkog i razvojnog potencijala kompanije Nuscience PI. Upotreba najkvalitetnijih sirovina i vrhunskih receptura omogućuje optimalnu strukturu proizvoda identičnu u svakom miligramu.

Savet više

Uvek pripremite svež i ukusan obrok, sa dovoljnom količinom sveže vode.
Ne menjajte sastojke obroka tokom godine, koristite uvek ista hraniva.
Poželjan izgled krava u objektu:
– 80% krava u boksu treba da leži
– 80% krava koje leže, treba da preživa
– 80% krava koje stoje, treba da jede
– 20% krava koje stoje, treba da žvaće
Na ovaj način možete svakog dana kontrolisati stanje vaših krava.

Nutriplus M krave muzare 2-4%


Proizvod NUTRIPLUS M KRAVE MUZARE 2-4% je namenjen za ishranu krava muzara, za mlečnost preko 20l. Proizvod NUTRIPLUS M KRAVE MUZARE 2-4% proizveden je po principima HACCP bezbednosti i QMS. Nastaje u najmodernijoj tehnologiji primenom znanja i iskustva, istraživačkog i razvojnog potencijala kompanije Nuscience PI. Upotreba najkvalitetnijih sirovina i vrhunskih receptura omogućuje optimalnu strukturu proizvoda identičnu u svakom miligramu.

Savet više

Uvek pripremite svež i ukusan obrok, sa dovoljnom količinom sveže vode.
Ne menjajte sastojke obroka tokom godine, koristite uvek ista hraniva.
Poželjan izgled krava u objektu:

– 80% krava u boksu treba da leži
– 80% krava koje leže, treba da preživa
– 80% krava koje stoje, treba da jede
– 20% krava koje stoje, treba da žvaće

Na ovaj način možete svakog dana kontrolisati stanje vaših krava.